anco-billeder-tip2

Vi utför flera typer av containertransporter:

  • Standard ISO-containers från 20' till 45’
  • Kylcontainers, 20’ och 40’, där genset inte krävs
  • Containers utan tak eller utan väggar och tak för överhöjd och överbredd
  • Standard ISO-containers från 20’ till 45’ med sidlastare
  • Tankcontainers, 20’, 30’ och 40’, ej ADR
  • Linktransporter
  • Trailertransporter

I menyn till vänster kan du se och läsa mer om de huvudsakliga tjänster vi erbjuder.

Vi ligger långt fram på IT-fronten ...

Vi erbjuder olika IT-tjänster, som vår webbokning, som du kan läsa mer om under fliken IT-tjänster. För att stärka relationerna med våra kunder har vi också utvecklat ett EDI-system, som gör att vi kan ta emot ordrar och skicka fakturor via EDI. Är du intresserad av en genomgång av de IT-baserade möjligheter som finns för att ytterligare optimera vårt samarbete, kontakta CIO Henrik Jore på,  hjo@ancotrans.dk

Vårt materiel håller god kvalitet

På materielsidan strävar vi efter att vara ett modernt och professionellt företag. Vi har en aggressiv policy för utbyte och avskrivning av materiel, vi anser att vi kan ge den bästa servicen om vi har det bästa driftsäkra materialet. Det bidrar till att uppfylla vår miljöstrategi; Att ha det mest moderna materialet i trafik. I vår samlade flotta ingår för närvarande 1489 containerchassin, 28 sidlastare, 11 tipp- och bulkchassin, 3 low loader, 68 gardin släpvagnar och 32 genset. Vi kan med andra ord alltid finna en lösning på alla dina transportuppdrag, eftersom vi med kort varsel kan sätta in ytterligare materiel på avdelningar där behov plötsligt uppkommer. Om du har frågor om vårt material, kontakta COO Mogens Røigaard på, mr@ancotrans.dk