anco-billeder-456_generation

Transportföretag under 3 århundraden och 5 generationer

Anders Nielsen & Co/ANCOTRANS grundades av Anders Nielsen i Köpenhamn 1882. Företaget är i dag ett aktiebolag, ägt av Anne Kathrine och Henrik Steenbjerge, 5:e respektive 4:e generationen och i direkt nedstigande led efterkommande till Anders Nielsen. ANCOTRANS är ett av Danmarks äldsta generationsbolag.

Sedan 1970-talet har vår huvudsakliga aktivitet varit transport av alla slags fartygscontainers. Vi har kontor i Köpenhamn, Aarhus, Hamburg och Göteborg. Ancotrans transporterar alla typer av containers till och från alla hamnarna och terminalerna i såväl Danmark, Tyskland och Sverige som det övriga Europa.

Vår vision är att bli den första containertransportör som har ett europeiskt nätverk av kontor. Vårt dagliga uppdrag är att erbjuda containertransport med de lägsta CO2-utsläpppen på våra marknader, samtidigt som vi uppfyller våra ambitiösa servicemål. Vi har omkring 650 bilar och 1700 chassin i daglig rotation i ett område som omfattar Tyskland, Sverige och Danmark, och vi säger aldrig nej till en körning.