anco-billeder-sidelastere4

Vill Ni lossa containern på marken och inte vid en ramp?

Med Europas största flotta av sidlastare har vi ett unikt kunnande på området. Med fler än 70 körningar dagligen och en kombination av alla upptänkliga typer av sidlastare kan vi leverera alla möjliga lösningar på sidlastartransporter. Vi har sidlastare som kan köra 45’ containers. Trombonsima som kan skjutas ihop så att vi kan leverera även i mycket trånga områden.

Leverans med sidlastare kräver fri höjd 5,5 meter och 5,5 meter i sidled. Sidlastare lastas alltid av på fordonets vänstra sida.