anco-billeder-sidelastere3

Modernt, miljövänligt och driftsäkert

Detta är några av nyckelorden rörande vår materialpool. Därför har vi en aggressiv policy för utbyte och avskrivning av material, eftersom vi anser att vi kan ge den bästa servicen bara om vi har det mest driftsäkra materialet. Samtidigt bidrar det till att uppfylla vår miljöstrategi att vi har det modernaste materialet i trafik. I vår samlade flotta ingår för närvarande 1489 containerchassin, 28 sidlastare, 11 tipp- och bulkchassin, 3 low loader, 68 gardin släpvagnar och 32 genset. Vi kan med andra ord alltid finna en lösning på alla dina transportuppdrag, eftersom vi med kort varsel kan sätta in ytterligare resurser på avdelningar där behov plötsligt uppkommer. Om du har frågor om vårt material, kontakta COO Mogens Røigaard på, mr@ancotrans.dk