anco app

Vad kan ANCOTRANS på IT-fronten?

Under de senaste 10 åren har vi arbetat stenhårt på att differentiera oss på IT-fronten och kan erbjuda en lång rad tjänster, skräddarsydda för våra kunder: webbokning, EDI-bokning, PDF-/EDI-fakturering, Business Intelligence etc. Är du intresserad av en genomgång av de IT-baserade möjligheter som finns att ytterligare optimera vårt samarbete, är du välkommen att kontakta CIO Henrik Jore på, hjo@ancotrans.dk

Grön IT

Även på vår IT-avdelning spelar miljön en stor roll. Vi avfallshanterar all IT-utrustning på ansvarsfullt sätt och skickar alla delar vi kan till återvinning, med dokumentation för miljövänlig avfallshantering. All IT-utrustning vi köper uppfyller Energy Star-kraven, för att minimera verksamhetens totala CO2-utsläpp.

IT säkerhet

För att förbättra vår säkerhet och därmed tiden i drift utför vi löpande IT-revision (KPMG), IT-säkerhetsanalyser (Digicure) och stresstest av våra tillämpningar. Vår kritiska IT-utrustning är värdplacerad och alla kritiska enheter i nätverket och alla Internetuppkopplingar har redundans. Vi har också investerat i nödgeneratorer vid två av våra kontor, så att vi kan fortsätta köra vid eventuellt strömavbrott. Våra företagssystem är identiska på de olika kontoren, vilket innebär att vi kan sköta trafikledningen från annan ort om oturen skulle vara framme och något av kontoren skulle förlora Internetuppkopplingen eller om man inte skulle ha fysiskt tillträde till kontoret.