anco-billeder-1643

Är ditt gods farligt?

Fordon och trailers godkända för alla faroklasser, oavsett om det gäller explosiva, radioaktiva eller flytande ämnen, gör att vi kan transportera allt inom farligt gods. Med säkerhetsrådgivare och ADR-utbildad personal på varje kontor erbjuder vi kompetent rådgivning inom området farligt gods.

Vi har också låglastande trailers, till exempel för transport av containers utan väggar och tak, plattformar och containers utan tak för överdimensionerat gods. Om du inte är säker på om godset kräver specialutrustning eller särskilda tillstånd, kontakta din lokala ANCOTRANS Transport Manager.