ancobil-sidespejl

Ta reda på mer om containerspecifikationer

85 % av våra omkring 800 dagliga transporter sker med helt vanliga 20’ eller 40’ containers till och från hamnterminaler i Danmark, Tyskland och Sverige. Följ den här länken, för att läsa om alla specifikationer rörande containers.

När vi lastar containers ställer kunden ofta en del krav rörande containerns skick. Om vi till exempel ska lasta livsmedel ställs mycket höga krav på containerns skick med avseende på slitage, lukt etc.

Fysisk kontroll av containers

När vi får en container utlämnad vid terminalen öppnar våra chaufförer alltid containern och tittar in för att kontrollera att det inte föreligger några större, synliga fel, brister eller skador. Ibland måste vi avvisa en container som inte håller erforderlig standard. Därför är det extremt viktig att vi får tillgång till containers som håller önskad standard, annars uppkommer snabbt extrakostnader och förseningar.