ANCOtid

Förseningar är tyvärr något transportbranchen måste utstå. Vägförhållanden, container terminalers hanteringstid, vind, väder, kör och vilotider är några av anledningarna som påverkar vårat dagliga arbete.

 
Vi vet att våra kunder förstår detta – förseningar kan inte elimineras – men det krävs att vi ger informationen i god tid när en försening uppstår.  Därför fortsätter vi att arbeta på att förbättra hanteringen av förseningar, och vi gör allt vi kan för att informera när vi upplever stora problem.