ANCOsjäl

Alla verksamheter har sitt speciella kännemärke. Vissa är mer särpräglade och har värderingar som avviker tydligt från vad man annars ser. Andra passar bättre in i en grå massa och har inte någon egentlig profil. Det råder inget tvivel om att vår långa historia och de många trofasta medarbetarna och kunderna hos Anders Nielsen & Co/ANCOTRANS med tiden har skapar en ganska speciell "själ", som vi slår vakt om. ANCOsjäl beskriver med andra ord själva kärnan i våra gener!

Varje år håller vi ANCOparty, där vi samlar alla våra medarbetare och roar oss! 2013 var temat "The All American ANCO Party", med många otroligt kreativa utklädningar.