ANCOöverblick

I löpet av åren 2014 och 2015 har vi utvecklat en egen app med tillknytning till vårat ERP-system Ancoplanner. Våra chaufförer mottager sina körinstruktioner via appen och kunden skriver under elektroniskt på väntetid och transportkvitton. Appen är enkel att använda och ger oss stor flexibilitet – det krävs nämligen bara en smartphone så är kommunikationsflowet säkrat. Via appen har vi full överblick över varje lastbils position, det gör att vi kan disponera bättre och dokumentera till våra kunder när bilen har lämnat eller ankommit hos en kund om det skulle uppstå tvivelaktigheter.