ANCOuppföljning

I vårt interna ERP-system ANCOplanner har våra trafikledare hela tiden överblick över de enskilda transporterna och kan med hjälp av GPS-sändare följa i stort sett alla våra bilar.

Vi kör också en del specialtransporter, där antingen bredd, höjd eller godsets art (till exempel farligt gods) kräver specialtillstånd. Vi har erforderlig utbildning för att hantera sådant, och i sådana fall följer vi transporten särskilt noggrant.