ANCOmiljö

1Vårt dagliga uppdrag är att erbjuda containertransporter med de lägsta CO2-utsläpppen på våra marknader, samtidigt som vi uppfyller våra ambitiösa servicemål. Därför har vi sedan 2007 mätt våra CO2-utsläpp per kilometer och vidtagit en rad åtgärder som bidrar till att förbättra vår miljöpåverkan. Du kan läsa mer om vårt miljöarbete här.

CO2-värde på din faktura – är det möjligt?

Ja, vi har investerat stora resurser i att bli den första transportör på våra marknader som kan ange ett mycket exakt CO2-värde per transport. Dessa värden kan vi ange på dina fakturor eller överföra per EDI mot en mindre avgift. Vi beräknar exakta körsträckor med hjälp av GPS-signaler, och kan därefter utifrån bland annat bilens EURO-norm mycket noggrant beräkna CO2-utsläpp per körning.