ANCOkvalitet

Vi kontrollerar regelbundet  vår kvalitet och våra kunders upplevelse av våran service. I september månad 2015 skickade vi därför ut en kundundersökning till alla våra kunder i Danmark, Tyskland och Sverige. Baserat på den värdefulla feedback vi fick, arbetar vi nu med att fortsätta förbättra våran kvalitet ytterligare.