ANCOflexibilitet

Detta servicemål är förmodligen det som väcker de hetaste känslorna, både internt hos ANCO, och i synnerhet hos våra kunder. För oavsett hur mycket vi planerar föreligger ofta under månader med många helgdagar så stora kapacitetsutmaningar att vi måste säga nej och föreslå en annan leveranstidpunkt.

En annan problemställning är det faktum att 85 % av de 800 körningar vi hanterar varje dag bokas för leverans före klockan 12:00. Detta skapar trånga flaskhalsar och kanske också en upplevelse av att vi ofta säger nej.

Därför uppmanar vi alltid våra kunder: boka i så god tid som möjligt, minst 24 timmar före leverans vid lokala körningar, 48 timmar före leverans vid gränsöverskridande körningar, och kom ihåg att leveranser efter klockan 12:00 är guld värda för oss och våra underleverantörer, eftersom vi ofta står med tomma chassin på eftermiddagarna.