ANCObooking/EDI

Vi lägger stora resurser på att vara ledande på IT-fronten, eftersom vi vet att det är ett av de viktigaste medlen för att optimera samarbetet med våra kunder. Tid är pengar! Vi arbetar därför nu med ett nytt, förbättrat system för webbokning, som vi gläder oss mycket åt att lansera. Samtidigt har vi en lång rad EDI-projekt på gång.