anco strategy 2020

Internt arbetar vi efter strategiplan 2020

För att stödja vår vision och mission har vi definierat 4 fokusområden i vår strategiplan 2020, som vi kontinuerligt kommer att följa upp: Customer focus, Green employees, Full speed toolbox och Innovation. Inom varje område har alla ANCOs avdelningar målsättningar som kommer att leda till att vi når vår 2020 målsättning, om att växa och skapa värde och fart tillsammans mot 2020.

Våra ambitiösa mål kan bara förverkligas om alla i ANCO arbetar åt samma håll. Vi kommer att göra kontinuerliga statusuppdateringar till strategin som också ingår i alla utvecklingssamtals hos personalen.