ancobil_fra_siden

Fakta om Anders Nielsen & Co i dag

  • Anders Nielsen & Co/ANCOTRANS har för närvarande omkring 231 fast anställda medarbetare, varav 106 är tjänstemän och 125 är fast anställda chaufförer.
  • Vi hanterar dagligen i genomsnitt omkring 1100 containerkörningar på våra marknader.
  • Vi omsätter omkring 650 miljoner DKR om året och kör dagligen med omkring 650 bilar och 1700 containerchassin.
  • Vi har en stor fast skara av cirka 550 externa transportörer (underentreprenörer) knutna till vår produktion. De flesta av dessa är lokala danska, tyska och svenska transportörer. Dessutom har vi en rad underentreprenörer som kör internationella transporter från Polen, Tyskland, Rumänien etc.
  • I maj 2010 började vi, som första containertransportör på våra marknader, att köra på 100 % biodiesel i Sverige.