Backlog till följd av IT breakdown – vi inför bokningsstopp till och med den 12 Juli

Kära kunder,

Med bakgrund av den senaste tidens påfrestningar inom transportsektorn, tvingas vi att införa bokningsstopp till och med den 12 Juli på allt som produceras hos Ancotrans i Göteborg. Bokningsstoppet innebär även stopp på frågor på leveranser samt prisförfrågningar fram till och med detta datum.

Bakgrunden baseras på spegel lockout hos APM Terminals i juni, IT break down hos APMT i Göteborg/Århus, MAERSK och en oerhörd back log som följd. Ett G20 toppmöte i Hamburg har påverkat oss mycket, tillsammans så har detta satt en enorm press på vår produktion.
Med väntetider på upp till 24 timmar vid införtullning på grund av bristande dokumentation, med upp till 5 timmars leveransförseningar som följd, har detta lett till att arbetsbelastningen är extremt stor hos våra anställda. Det finns inte ens möjlighet att få tillfälle att svara på  de enklaste frågor under loppet av arbetsdagen.

Vi kan inte fram till och med den 12 Juli garantera leveranser på varken någon specifik dag eller tidpunkt, förfrågningar på existerande körningar besvaras så snart det är möjligt, då leveranserna har högsta prioritet.

Alla extrakostnader i form av containerhyror, planhyror samt kostnader av liknande paritet kan vi dessvärre ej ansvara för.

Hoppas på Er förståelse.

Tack.