APM Terminals genomför spegellockout

Med anledning av det pressmeddelande vi mottagit från APM Terminals i Göteborg, kring att APM Terminals genomför spegellockout, vill vi härmed ge våra kunder följande information.
Från och med 19 maj 2017 och under den period spegelockout pågår kommer vår verksamhet påverkas med hänsyn till främst ändrade öppettider vid APM Terminals i Göteborg.

I nuläget vet vi inte hur våra tågavgångar till Nässjö och Örebro påverkas men skall givetvis återkomma med information kring detta så snart vi kan.
Vi kommer under den här perioden även få kraftiga störningar ibland annat med returer av tomcontainer och vi kommer inte ta ansvar för några kostnader i och med detta.

Länk till pressrelease:
http://www.apmterminals.com/~/media/ContentEditors-Uploads/Europe/Gothenburg/Information/News/170510%20Eng%20News%20Parial%20Lock-out%20FINAL.ashx

Med god framförhållning kan vi erbjuda våra tjänster från andra hamnar såsom Århus/Hamburg/Bremerhaven/Norrköping/Helsingborg. Hör gärna av er till er lokala Ancotrans kontakt för ytterligare infomration.

Vi kommer från 19/5 även att frångå vår normala villkor med bland annat 1fri timma för upphämtning eller returnering. Under perioden kommer vi debitera för väntetid direkt utan fri tid.