Anders Nielsen & Co har nu en CO2 neutral webbsida

Vi deltar nämligen i ett danskt klimat-initiativ där ett stort antal verksamheter har gått ihop för att neutralisera den CO2 som deras hemsida utsöndrar. 

CO2-neutraliseringarma skapas vid  byggandet av nya förnybara energikällor  ( t.ex. Vindkraft)  och vid deltagande i CO2-reducerande projekt (globalt). Deloitte är opartisk auditör för CO2-neutraliseringarna. 

De verksamheter som deltar har en ikon på deras hemsida. Se ikonen på våran hemsida här:  www.ancotrans.se 

Systemet  ”CO2 neutral webbsida” administreras av IngenCO2.dk, som ligger i Forskarparken i Århus. IngenCO2.dk är skapat i samarbete med vetenskapsminesteriet och östjysk innovation.  

Läs mer om initiativet här: CO2-initiativets officielle hjemmeside.

CO2 neutral website