strategiplan 2020

Internt arbejder vi efter strategiplan 2020.

For at underbygge vores vision og mission har vi defineret 4 fokusområder i vores strategiplan 2020, som vi løbende følger op på: Customer focus, Green employees, Full speed toolbox og Innovation. Indenfor hver område er der i alle afdelinger hos ANCO opsat målsætninger, som vil være medvirkende til, at vi når vores 2020 målsætning om at vokse og skabe værdi og hastighed sammen mod 2020.

Vores ambitiøse mål kan kun realiseres, hvis alle hos ANCO trækker i den rigtige retning. Vi laver derfor løbende statusopdateringer på strategien, som også er indarbejdet i alle ansattes MUS-samtaler.