Ancotrans fortsætter opgradering af chaufførfaciliteter og præciserer krav til underleverandører

Der har gennem den seneste tid været en del omtale af de faciliteter og det arbejdsmiljø, der tilbydes dem, der arbejder med godstransport på landevejen. Som en større aktør på dette marked vil vi derfor gerne give en kort status på, hvordan vi i ANCOTRANS arbejder for bedre forhold for chaufførerne. 

Hos ANCOTRANS A/S har vi medio november 2018 60 egne biler i drift med chauffører og chaufførelever ansat på dansk overenskomst. Dertil har vi en række underleverandører med i alt ca.330 biler kørende. Heraf er ca. 150 danske og 180 udenlandske, hvoraf de udenlandske kører i hele Nordeuropa med internationale transport og transporter, der følger EU's cabotageregler.

download2